top of page
Velkopopovický Kozel 

- CZ -

Návrh mobilního výčepu

Moje pozice: Designer

Technický produkce: Scénografie S.R.O.

Spolupráce: Veronika Řandová

Rozsah práce: Vizualizace, technická a výrobní dokumentace. Dohled nad realizací.

- ENG -

Road show tap bar design

My position: Designer

Production: Scénografie S.R.O.

Cooperation: Veronika Řandová

Scope of work: Concept art, technical drawings and layouts, supervision of construction.

bottom of page