top of page
Wüstenrot 

- CZ -

Návrh promo zóny

Moje pozice: Designer

Zadavatel: New Wave

Rozsah práce:

Vizulizace, návrh promo zóny, jejího technického řešení s důrazem na ekonomičnost, jednoduché sestavení a jednoduchý transport

- ENG -

Design of pop-up stand for roadshow

My position: Designer

Client: New Wave

Scope of work:

Design of a pop-up stand, its technical solution with an emphasis on economy, simple assembly and simple transport

bottom of page