top of page
PVA EXPO PRAHA

- CZ -

Kavárny a občerstvení pro návštěvníky výstaviště

Moje pozice: Architekt / Designer

Klient: Stones catering

Rozsah práce:

Návrh "interiérů", tvorba technické a výrobní dokumentace. Dohled nad realizací.

Popis projektu:

Od klienta přišel požadavek na tvorbu nových prostor sloužících k rychlému občerstvení velkého množství návštěvníků veletrhů. V celku se realizovali dvě kavárny a dvě restaurace. Navrhl jsem jednoduché koncepty respektující prostor. Použil jsem trvanlivé materiály v kombinaci se spotřebními. Interiér je navržen spíše "výstavnickým způsobem" za použití levnějších materiálů a místa která přijdou do přímého styku s návštěvníkem jsou poté navrženy z trvanlivých materiálů. 

- ENG -

Food stations design for visitors

My position: Architect / Designer

Client: Stones catering

Scope of work:

Design of interiors for fast food stations, cafeterias.

Concept:

The client came with a request to create new premises for fast refreshment of a large number of trade fair visitors. In total, two cafes and two restaurants were realized. The interiors are designed rather in an "exhibition way" using temporary materials. 

bottom of page