top of page
Preciosa na Designbloku

- CZ -

Návrh výstavní expozice

Moje pozice: Architekt / Designer

Zadavatel: Preciosa 

Rozsah práce:

Návrh konceptu dekorace, návrh světelného a zvukového doprovodu. Dohled nad realizací.

Koncept:

Koncept celé expozice byl zaměřen na prezentovaná svítidla. Dekorace byla "tajemný" les. Znázorněný červeným podsvícením a děsivými zvuky. Do lesa vchází víla​ a přináší kouzelné světlo (hostess). Dotykem rozsvěcí svítidla od Preciosy. Tím se les "rozzáří". Červené světlo a děsivé zvuky ustávají. V dekoraci je světlo a ambientní ozvučení. Vše se plynule opakuje znovu ve smyčce.

- ENG -

Exhibition stand design

My position: Architect / Designer

Client: Preciosa 

Scope of work:

Concept art, technical layouts for construction, supervision of construction.

Concept:

The concept of the entire exhibition was focused on the presented lighting fixtures. Bring the good light in to the darkness. The decoration was a "mysterious" forest with red backlight with scary sounds. A fairy (hostess) enters the forest and brings magical light by toucing the fixtures. Red light and scary sounds recede and the viewer finds himself in a very welcoming atmosphere. Everything is repeated continuously in a loop.

bottom of page