top of page
NESPRESSO

- CZ -

Návrh festivalové kavárny

Moje pozice: Architekt / Designer

Produkce: FoxHunter

- ENG -

Design of festival cafe

My position: Architect / Designer

Production: FoxHunter

Rozsah práce:

   Návrh a dohled nad realizací festivalové kavárny Nespresso a V.I.P. lounge do hotelu PUPP.

Spolupráce: Klára Obročníková

Scope of work:

Design and supervision of realization of the festival café Nespresso and V.I.P. lounge to the PUPP hotel.

 

Collaboration: Klára Obročníková

bottom of page