top of page
PRECIOSA 

- CZ -

Návrh veletržní expozice

Moje pozice: Architekt / Designer

Zadavatel: Preciosa Components

Rozsah práce:

Návrh expozice, vizualizace, příprava výrobní dokumentace, dohled nad realizací v Miláně

Koncept:

Návrh výstavní expozice pro Preciosa Components do Milána. Mým úkolem bylo na vymezené ploše představit 4 produkty, vměstnat dvě zasedací místnosti a prostor pro zázemí personálu. Mou snahou bylo prezentační prostor maximálně otevřít návštěvníkům. Hlavní část expozice je tak ze dvou stran zcela otevřena do prostoru a umožňuje bezproblémový vstup. Prostor je pocitově rozdělen na 4 části podle počtu produktů. Každý produkt tak má svůj pult, figurínu a klíčový vizuál.

- ENG -

Booth design

My position: Architect / Designer

Client: Preciosa Components

Scope of work:

Design of the expo stand, production drawings, supervision of construction in Milan


Concept:

Design of exhibition stand for Preciosa Components in Milan. My task was to present 4 products on the designated area, fit two meeting rooms and backoffice for staff. My aim was to open the stand as much as possible to visitors. The main part of the exhibition is fully open from two sides into the space and allows trouble-free entry. The space is divided into 4 parts according to the number of products. Each product has its own counter, dummy and key visual.

bottom of page