top of page
NESPRESSO

- CZ -

Návrh dočasného obchodního místa
Moje pozice: Architekt / Designer

Zadavatel: Foxhunter

Rozsah práce:

Návrh prostoru, vizualizace, příprava podkladů pro výrobu

Koncept:

Nespresso chtělo prezentovat nové kapsle s ledovou kávou. Vymysleli jsme koncept, kde je centrem prezentace vykrystalizovaný ledovec. Kapsle Nespresso vysí nad ním, protože idea byla "Kapsle je jen vrcholek ledovce" a celý příběh byl odprezentovaný v rámci grafiky na plochách prezentace. 

- ENG -

Pop-Up store design

My position: Architect / Designer

Client: Foxhunter

Scope of work:

Design of the pop-up store. Supervision of construction.

Concept:

Nespresso wanted to present new capsules with iced coffee. We came up with a concept where the center of the presentation is a crystallized iceberg. The Nespresso capsule hangs over him because the idea was "The capsule is just the tip of the iceberg" and the whole story was presented in graphics on the presentation surfaces.

bottom of page