KKCG

- CZ -

Scénické řešení eventu

Moje pozice: Architekt / Scénograf

Zadavatel: New wave

Rozsah práce:

Návrh scény, vizualizace, prostorové řešení, technického řešení a dohled nad realizací scény a přilehlých prostor

Koncept:

Na první pohled velmi jednoduchá scéna

Scéna však obsahuje:

* zabudované trampolíny pro akrobacii

* projektory pro spodní projekci na zavěšené síťoviny

* průmyslové ventilátory pro akrobacii s textiliemi

* nůžkovou plošinu pro zdvih zpěvačky v defilé 

* vyrovnání terénních nerovností, propojení lany s kolonádou při kotvení síťovin ve výšce minimálně 8 m pro průjezd akrobatického kola

* zabudování stávajícího pítka na kolonádě

K čistotě scénického řešení dopomohlo zakrytí všech technických konstrukcí, zvuku, FOH a podobně. Nikde není viditelná technická konstrukce a vše je navrženo tak, aby technika nerušila vizuální zážitek. Svícení je docíleno světelnými věžemi mezi LED obrazovkami a speciálními světelnými věžemi zrytými mezi sloupy kolonády. 

- ENG -

Event stage design

My position: Architect / Set Designer

Production: New wave

Scope of work:

Scenography of the event, spatial solution, technical solution and supervision of the realization of the scene and adjacent spaces


Concept:

At the first look a very simple set design

 

However, the scene includes:

* built-in trampolines for acrobatics

* overhead projectors for suspended netting

* industrial fans for aerobatics with textiles

* scissor lift for singer lift in parade

* leveling off terrain unevenness, connecting the rope with the colonnade when anchoring the netting at a height of at least 8 m for the passage of an acrobatic bicycle

* Installation of an existing drinking fountain on the colonnade


The purity of the scenic design was achived by hiden all technical structures, sound, FOH and so on. Nowhere is the technical construction visible and everything is designed so that the technique does not disturb the visual experience. Lighting is achieved by light towers between LED screens and special light towers hiden between the columns of the colonnade.

K K C G - copyright adam-costey

© Tomas Jaros

+420723474958 Design návrh výstava scénografie scenograf filmový architekt designer design stage set film reklama clip set klip ateliér ateliérový, stage, stage design, stage designer, barrandov, studios,  studio atelier realizace dobrý interiér exteriér Audiovisual  restaurace event show TV televize pořad dekorace advertisement ad advert feature movie film designer interior exhibition event video clip music video praha praze kreativní creativ Production designer, production design, Art director Architect architekt Prague Praha Reklamní architekt Návrh TV studia Návrh televizní dekorace Studio internetová televize Dekorace pořad kulis kulisy  www.Jaros.Design Jaros.design www.tomasjaros.cz PPM Concept art czech czechia czech republic,   360°, Panorama, panoramatic, design, spheric, spherical, VR, Virtual reality návrh expozice, expo, stand, expozice, veletrh, zahraničí, sánek, veletržní, netradiční, zajímavý, Tomáš Jaroš, event, popup, pop-up, promo, promotion, zóna, festival, roadshow, návrh, design, designer, studio, interiér, exteriér, architekt, originální, dekorace, event, expozice, 3D, vizualizace, visialization, popup, store, expo, netradiční, dobrý, hezký, mladý, praha, expozice, realizace, reklama, popup, pop-up, veletržní, Tomas, scenograf, scénograf, scenographer, prezentace, stojan, stand, Jaroš, Jaros, veletrh Typicky to je event, promo zóna, veletržní expozice, road show, pop-up stand, festival lounge, reklama, televizní studio či dekorace, produktový stojan, shop-in-shop, koncert, online stream studio, módní přehlídka, konference 

 

  • https://www.instagram.com/tomasjaros
  • https://www.linkedin.com/in/tomas-ja
  • https://www.facebook.com/TomasJarosD