top of page
PORSCHE

- CZ -

Opening nového autosalonu

Moje pozice: Architekt / Designer

Produkce: FoxHunter

- ENG -

Opening of a new car showroom.

My position: Architect / Designer

Production: FoxHunter

Rozsah práce:

   Návrh prostoru k příležitosti otevření prvního autosalonu Porsche v Evropě po rebrandingu. Zvolen transparentní stan s přímou návazností na interiér salonu. Zbudovaný prostor tak působil jako rozšíření stávajícího interiéru a přirozeně na něj navázal. 

Spolupráce: Klára Obročníková

Scope of work:

   Space design for the opening of the first Porsche showroom in Europe after rebranding. A transparent tent with a direct connection to the interior of the salon was chosen. The built space thus acted as an extension of the existing interior.

 

Collaboration: Klára Obročníková

bottom of page