top of page
Český rozhlas - Koncert Světlo pro Světlušku 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

- CZ -

Návrh dekorace pro benefiční koncert

Moje pozice: Televizní architekt / Scénograf

Zadavatel: Český rozhlas

Rozsah práce:

Návrh dekorace, vizualizace scény a call centra. Technická a výrobní dokumentace. Dohled nad realizací. 

O projektu:

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Každoročně je pořádán Koncert pro Světlušku. Jde o benefiční koncert kde se na scéně vystřídá řada umělců. Během pořadu mají lidé možnost telefonicky darovat finanční obnos na podporu tohoto fondu. Já měl na starost návrh scény a call centra. 

- ENG -

Live stream benefit concert 

My position: Architect / Stage designer

Production: Czech radio

Scope of work:

Concept art, technical drawings and layouts, supervision of construction.

About the project:

Světluška is a long-term charity project of the Czech Radio Foundation. The Světluška Concert is organized every year. It is a benefit concert where a number of artists will take turns. During the show, people have the opportunity to donate by phone to support this fund. I was in charge of the scene and call center design.

bottom of page