top of page
VODAFONE

- CZ -

Návrh Vodafone zóny na KVIFF
Moje pozice: Architekt / Designer

Produkce: Fox hunter

Rozsah práce:

Koncept design / kreativní návrh, vizualizace, příprava podkladů pro výrobu a dohled nad realizací festivalové zóny pro Vodafone na filmovém festivalu v Karlových Varech.

Přes 1000 m2 užitné plochy. Zóna je z minimálně 90% vyrobena z recyklovaného materiálu. 

https://www.vodafone.cz/nejen-pro-media/tiskove-zpravy/sdilejte-s-nami-vary/

 

- ENG -

Design of Vodafone lounge at KVIFF​

My position: Architect / Designer

Client: Fox hunter

Scope of work:

Concept design / creative design, visualization, preparation of materials for production and supervision of the implementation of the festival zone for Vodafone at the Karlovy Vary Film Festival.

bottom of page