Seznam zprávy

- CZ -

TV studio 

Moje pozice: Architekt / Scénograf

Zadavatel: Seznam.cz

Koncept:

   Jedná se o studio propojené s newsroomem. Ve studiu jsou dvě pozice pro moderátora - se statickou TV (moderátor má v pozadí dekoraci) a s TV na pohyblivém stojanu (moderátor má v pozadí newsroom). Naproti je umístěn green screen. 

   Dekorace je navržena tak, aby vizuálně korespondovala se značkou Seznam.cz - jednoduché křivky, střídmá barevnost. Jedná se o jednoduchý styl, bez aplikovaných grafických prvků. Studio tak lze používat pro více pořadů. Jejich vizuální podoba se mění pomocí barevného podsvětlení segmentů. Rohové segmenty dekorace jsou opatřeny RGB led stripy. Mezi rohovými segmenty jsou vodorovné prvky, které jsou bíle podsvětlené a přechází ze studia i do newsroomu. Dochází tak k vizuálnímu propojení těchto dvou prostředí.

- ENG -

Broadcasting studio set

My position: Production designer

Client: Seznam.cz

Concept:

   It is a studio connected with a newsroom. In the studio there are two positions for the presenter - with a static TV (the presenter has decoration in the background) and with a TV on a movable stand (the presenter has a newsroom in the background). Opposite wall is a green screen.

   The decoration is designed to visually correspond with Seznam.cz brand - simple curves, moderate colors. The studio can be used for more programs. Their visual appearance is changed by color backlighting of the segments. Corner decoration segments are fitted with RGB led strips. Between corner segments there are horizontal elements that are white backlit and pass from studio to newsroom. There is a visual interconnection of these two environments.

© Tomas Jaros

+420723474958 Design návrh výstava scénografie scenograf filmový architekt designer design stage set film reklama clip set klip ateliér ateliérový, stage, stage design, stage designer, barrandov, studios,  studio atelier realizace dobrý interiér exteriér Audiovisual  restaurace event show TV televize pořad dekorace advertisement ad advert feature movie film designer interior exhibition event video clip music video praha praze kreativní creativ Production designer, production design, Art director Architect architekt Prague Praha Reklamní architekt Návrh TV studia Návrh televizní dekorace Studio internetová televize Dekorace pořad kulis kulisy  www.Jaros.Design Jaros.design www.tomasjaros.cz PPM Concept art czech czechia czech republic,   360°, Panorama, panoramatic, design, spheric, spherical, VR, Virtual reality návrh expozice, expo, stand, expozice, veletrh, zahraničí, sánek, veletržní, netradiční, zajímavý, Tomáš Jaroš, event, popup, pop-up, promo, promotion, zóna, festival, roadshow, návrh, design, designer, studio, interiér, exteriér, architekt, originální, dekorace, event, expozice, 3D, vizualizace, visialization, popup, store, expo, netradiční, dobrý, hezký, mladý, praha, expozice, realizace, reklama, popup, pop-up, veletržní, Tomas, scenograf, scénograf, scenographer, prezentace, stojan, stand, Jaroš, Jaros, veletrh Typicky to je event, promo zóna, veletržní expozice, road show, pop-up stand, festival lounge, reklama, televizní studio či dekorace, produktový stojan, shop-in-shop, koncert, online stream studio, módní přehlídka, konference 

 

  • https://www.instagram.com/tomasjaros
  • https://www.linkedin.com/in/tomas-ja
  • https://www.facebook.com/TomasJarosD