top of page
O2 TV SPORT

- CZ -

Návrh dekorace TV studia

Moje pozice: Architekt / Scénograf

Zadavatel:  O2 TV SPORT

- ENG -

Broadcast TV studio design

My position: Architect

Client:  O2 TV SPORT

Rozsah práce:

Návrh multifunkčního vysílacího studia a dohled nad realizací.

Koncept:

Variabilní set jednoduchý na běžný provoz, který ale v případě významnějších přenosů může
fungovat jako hybridní set. To znamená, že se stálá dekorace rozšíří o virtuální prostor.

Scope of work:

Design of TV studio and supervision during construction.

Concept:

Variable set simple for everyday use, but in the case of bigger events it can
function as a hybrid set. This means that the permanent decoration is extended into a virtual space.

bottom of page