top of page
NOVA SPORT

- CZ -

Návrh dekorace TV studia

Moje pozice: Architekt / Scénograf

Zadavatel: TV Nova

Technický ředitel: Josef Uher

Šéfproducent: ​Josef Müller

Šéfredaktor: Dušan Mendel

- ENG -

Broadcast TV studio design

My position: Architect / Production designer

Client: TV Nova

Rozsah práce:

Návrh multifunkčního vysílacího televizního studia a dohled nad realizací.

Koncept:

   Variabilní set jednoduchý na běžný provoz. Studio tvoří tři plány.  První plán - moderátor + hosté. Ve druhém plánu high-res zobrazovače Samsung. Ve třetím plánu low-res background. Vše je doplněno LED profily. Tato kombinace dokáže kompletně proměnit podobu studia v případě potřeby.

   Studio může fungovat bez pultíku ale i s ním. Pohovky umožní usazení jednoho až šesti hostů. Studio ale může fungovat i bez vybavení a to pouze s prostorem pro augmentovanou realitou.

Scope of work:

Design of TV studio and supervision during construction.

Concept:

   Variable setup simple for neveryday use. The studio consists of three plans. First plan - moderator + guests. Samsung's second high-res display plans. In the third plan low-res background. Everything is complemented by LED profiles. This combination can completely change the look of the studio in case of another event.

   The studio can work without a counter but also with it. Sofas can accommodate one to six guests. But the studio can work without equipment and only with space for augmented reality.

bottom of page