top of page
Aktualně.cz - DVTV

- CZ -

Návrh televizního studia

Moje pozice: Architekt / Scénograf

Zadavatel: Economia

- ENG -

Broadcast TV studio design

My position: Architect

Client: Economia

Rozsah práce:

Návrh studia pro mediální dům Economia. Výběr místa pro studio a usazení do prostor newsroomu Economie. Návrh dekorací a nábytku.

Koncept: 

Byl jsem osloven abych pro mediální dům Economia, jeho audiovizuální týmy a DVTV navrhl nové multifunkční televizní studio. Nechtěli klasický televizní set, ale decentní prostor, který přirozeně a nenásilně zapadne do jejich newsroomu.

   Pro studio jsem vybral místo, které propojuje redakci s odpočinkovou backstage. Čtvercový prostor je částečně ohrazený sklem, takže při natáčení video obsahu mohou novináři využít tři různá pozadí - průhled do neformální backstage, rušný newsroom a neutrální dekoraci. Studio je z části otevřené, takže videa nepřijdou o svou typickou zvukovou kulisu mediálního domu.

   Dekoraci jsem udělal z textilních rámů, na které jsem navrhl vzor z malých písmen. Před ně se budou moci postavit větší plastická písmena, podobná těm, která už v redakci jsou. Pro kameru tak dekorace funguje v celcích i detailech.

Scope of work:

Design of TV studio for Economia media house. Choosing a place for the studio and implementing it to the Economie newsroom. Design of decorations and furniture.


Concept:

I was asked to design a new multifunctional TV studio for the Economia Media House. They did not want a classic TV set, but a decent space that naturally and peacefully fits into their newsroom.

For the studio I chose a place that connects the editors with a relaxing backstage. Square space is partially enclosed by glass, so when recording video content, journalists can use three different backgrounds - an informal backstage view, a busy newsroom and neutral decoration.

I made the decoration from textile frames, on which I designed a pattern of small letters. Infront this background are larger plastic letters, similar to those already in the newsroom. For the camera, the decoration works in detail and wide shot.

bottom of page