Aktualně.cz - DVTV

- CZ -

Návrh televizního studia

Moje pozice: Architekt / Scénograf

Zadavatel: Economia

Rozsah práce:

Návrh studia pro mediální dům Economia. Výběr místa pro studio a usazení do prostor newsroomu Economie. Návrh dekorací a nábytku.

Koncept: 

Byl jsem osloven abych pro mediální dům Economia, jeho audiovizuální týmy a DVTV navrhl nové multifunkční televizní studio. Nechtěli klasický televizní set, ale decentní prostor, který přirozeně a nenásilně zapadne do jejich newsroomu.

   Pro studio jsem vybral místo, které propojuje redakci s odpočinkovou backstage. Čtvercový prostor je částečně ohrazený sklem, takže při natáčení video obsahu mohou novináři využít tři různá pozadí - průhled do neformální backstage, rušný newsroom a neutrální dekoraci. Studio je z části otevřené, takže videa nepřijdou o svou typickou zvukovou kulisu mediálního domu.

   Dekoraci jsem udělal z textilních rámů, na které jsem navrhl vzor z malých písmen. Před ně se budou moci postavit větší plastická písmena, podobná těm, která už v redakci jsou. Pro kameru tak dekorace funguje v celcích i detailech.

- ENG -

Broadcast TV studio design

My position: Architect

Client: Economia

Scope of work:

Design of TV studio for Economia media house. Choosing a place for the studio and implementing it to the Economie newsroom. Design of decorations and furniture.


Concept:

I was asked to design a new multifunctional TV studio for the Economia Media House. They did not want a classic TV set, but a decent space that naturally and peacefully fits into their newsroom.

For the studio I chose a place that connects the editors with a relaxing backstage. Square space is partially enclosed by glass, so when recording video content, journalists can use three different backgrounds - an informal backstage view, a busy newsroom and neutral decoration.

I made the decoration from textile frames, on which I designed a pattern of small letters. Infront this background are larger plastic letters, similar to those already in the newsroom. For the camera, the decoration works in detail and wide shot.