top of page
NEWSROOM NOVA TV

- CZ -

Návrh nového newsroomu

Moje pozice: Architekt / Scénograf

Zadavatel: TV Nova

- ENG -

Newsroom design

My position: Architect / Production designer

Client: TV Nova

Rozsah práce:

Návrh nové podoby newsroomu pro TV nova. Dohled nad realizací.

Koncept:

  Nevsroom nabízí velké množství pracovních míst, ale díky jejich uspořádání ponechává lidem soukromí.

  V newsroomu se nachází několik míst ze kterých se dá přímo vysílat a dále přímý průhled do přilehlého TN Live. 

Scope of work:

Design of a new newsroom for TV nova. Supervision of construction.

Concept:

  Nevsroom offers a large number of work stations, but thanks to its layout, it leaves kind of privacy.

 There are several places in the newsroom from which you can broadcast directly, as well as a direct view into the adjacent TN Live.

bottom of page